O Firmie

O FIRMIE

Firma działa od 1997 roku. Głównym zakresem naszej działalności jest wycena nieruchomości dla różnych celów.

Podstawą działalności firmy jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Mikołów – nr ewidencyjny 5814/1997.

Właścicielka firmy, a zarazem rzeczoznawca majątkowy, ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Jest także członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach.

Od ponad dwudziestu lat działalności firma współpracuje i wykonuje zlecenia dla urzędów administracji samorządowej, sądów, przedsiębiorstw państwowych, firm prywatnych, banków oraz osób fizycznych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług, stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i seminariach.

Dane firmy:
Biuro Obsługi Nieruchomości
Rzeczoznawca Majątkowy
Maja Bryja-Szewczyk

ul.Krakowska 11
43-190 Mikołów

Tel. kom 605-100-909 PREFEROWANY KONTAKT ZE WZGLĘDU NA PRACĘ W TERENIE
Tel. (32) 738-11-72

email: mac_szewczyk@wp.pl